Vrtim zdravi film

#volimskolskisport

Vrtim zdravi film

#volimoskolskisport

Projekt Vrtim zdravi film provodi se već 13. godinu s tvrtkom  Nestlé i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Glavni je cilj projekta educirati učenike osnovnih škola o osnovnim konceptima pravilne prehrane poput tanjura pravilne prehrane i usvajanja zdravih navika kroz praktične prikaze uz evaluaciju znanja učenika.

U 2023./2024. školskoj godini program se provodi u 190 odjeljenja u kojima godišnje sudjeluje više od 16 600 učenika i učenica osnovnih škola u svim županijama Republike Hrvatske.

Vrtim zdravi film namijenjen je učenicima od 7. razreda osnovne škole a proširuje se na 5. i 6. razrede osnovne škole. Dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom “Nestlé for healthier Kids Global Programme”, kojem je cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, u svrhe stjecanja pravilnih životnih navika.

Vrtim Zdravi Film educira učenike sedmih razreda kako bi poruke usvojili tijekom životne faze u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u kasnijoj dobi.

Sportsko-kreativni natječaj Inkubator Motivator


Vrtim Zdravi Film edukativna je inicijativa kojoj je cilj oblikovanje stavova i ponašanja djece osnovnoškolske dobi, u fazi koja je ključna za razvijanje i usvajanje zdravih navika koje će ih pratiti kroz cijeli život. Osim toga, ovim kreativno sportskim natječajem želimo potaknuti dijalog o važnosti zdrave prehrane i redovite tjelesne aktivnosti.

Inspirirajte se, budite kreativni i svojim prijavama motivirajte vršnjake na bavljenje sportskim aktivnostima, jer najkreativnije radove nagrađujemo vrijednim nagradama! Stručni žiri, kojeg čine predstavnici kompanije Nestlé i Hrvatskog školskog sportskog saveza, ocjenjivat će pristigle radove i odabrati desetero najboljih.

Pozivamo sve škole da podrže ovu inicijativu te potaknu svoje učenike da se pridruže u promicanju zdravog načina života kroz sport. Vaša podrška u širenju svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti ključna je za stvaranje i odgajanje zdravijih generacija.

PDF – PREZENTACIJA ZA UČENIKE – INKUBATOR MOTIVATOR

DOKUMENTI ZA PROJEKT VRTIM ZDRAVI FILM


DOKUMENT – PDF – EVALUACIJA PROJEKTA “VRTIM ZDRAVI FILM” 2022./2023. – HZJZ

DOKUMENT – PDF – POPIS ŠKOLA SUDIONICA 2023./2024. – preuzmite ovdje

DOKUMENT – PDF – SUGLASNOST RODITELJA učenika 5. i 6. razreda – preuzmite ovdje

MATERIJALI ZA PROVEDBU

DOKUMENT – PDF – BROŠURA “VRTIM ZDRAVI FILM” – preuzmite ovdje

PREZENTACIJA ZA PROFESORE – “VRTIM ZDRAVI FILM” – preuzmite ovdje

DOKUMENT – PDF – LETAK – Pravila pravilne prehrane – preuzmite ovdje

VIŠE O PROJEKTU VRTIM ZDRAVI FILM


GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:

  • edukacija učenika o pravilnim prehrambenim navikama
  • poticanje učenika na pojačanu tjelesnu aktivnost

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:

  • unaprjeđenje znanja učenika o uravnoteženoj prehrani te važnosti redovnog provođenja tjelesne aktivnosti.  Senzibilizacija učenika za  uključivanje u redovne  sportske aktivnosti
  • poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja) da bude spremna na prihvaćanje i podržavanje promjena u prehrambenim navikama sa jasnim i ciljanim porukama.

STRUKTURA PROJEKTA

Vrtim Zdravi Film sastoji se od 4 dijela: edukacije, aktivacije, motivacije i evaluacije.

Edukativni dio temelji se na posebno kreiranoj brošuri u pdf obliku koja je  oblikovana u četiri modula (osnovne postavke pravilne prehrane, planiranje prehrane, moje tijelo i hrana, kako poboljšati prehrambene navike). 

a) Edukacija nastavnika provoditelja Projekta (učitelji TZK, učitelji biologije i razrednici učenika sedmih razreda)

b) Edukacija učenika: Nakon edukacije voditelja Projekta, nastavnici će održati predavanja učenicima u trajanju od 4 ili više školskih sati u odjeljenjima sedmih razreda. 

c) Edukacija i informiranje roditelja;  cilj je informirati roditelje putem informativnog letka, koji će biti podijeljen na roditeljskim sastancima šestih i sedmih razreda o uvodu/ provođenju Projekta  VZF u razrednom odjeljenju odnosno školi.

NAGRADE PROJEKTA “VRTIM ZDRAVI FILM”


Nestlé će osigurati nagrade za najbolje sudionike projekta Vrtim zdravi film u kategorijama prema slijedećim kriterijima:

  • najbolja škola u RH u znanju – najveći postotak porasta znanja / razlika u anketi 1 I 2
  • najbolja škola u RH u znanju – najveći ukupni postotak znanja ostvaren u školi nakon ankete 2
  • najbolja škola koja će poslati najbolji završni Izvještaj voditelja o provedbi projekta  uz popratne materijale

Nagrade se temelje na finalnoj Evaluaciji i Izvještaju HZJZ-a te Hrvatskog školskog sportskog saveza.

KONTAKTI 


Koordinatorica za voditelje projekta Vrtim zdravi film je Martina Miklečić, Viša savjetnica za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti: Martina Miklečić, martina.miklecic@skolski-sport.hr, 01 6126 145

Kontakt osoba za materijale u sklopu edukacije, sadržaj i znanje: Koraljka Novina Brkić; dipl. ing. – nutricionist Communication & Marketing Services, e-mail: koraljka.novina@hr.nestle.com, www.nestle.hr 

Za sva pitanja vezana za provedbu programa Vrtim zdravi film na raspolaganju su i županijski školski sportski savezi. Kontakte pronađite ovdje.