Medicinari u školskom sportu

#volimskolskisport

Medicinari u školskom sportu

#volimoskolskisport
Medicinari u školskom sportu

Edukativni projekt koji uključe medicinske škole i omogućava učenicima praktično iskustvo medicinskih timova na sportskim natjecanjima s ciljem postizanja više razine zdravstvene prosvijećenosti putem zdravstvenog odgoja i edukativnih radionica koje doprinose daljnjem razvoju sustava školskog sporta.

U 2023./2024. školskoj godini program se provodi u pet škola u kojima godišnje sudjeluje više od 150 učenika i učenica medicinskih škola i razreda.

DOKUMENTI PROJEKTA MEDICINARI U ŠKOLSKOM SPORTU


DOKUMENT – PDF – POPIS ŠKOLA SUDIONICA 2023./2024. – uskoro

DOKUMENT – PDF – PROJEKT – uskoro

DOKUMENT – PDF – POTVRDE O SUDJELOVANJU – uskoro

VIŠE O PROJEKTU MEDICINARI U ŠKOLSKOM SPORTU


CILJEVI PROJEKTA

Zajednički ciljevi ove suradnje jesu razviti višu razinu zdravstvene prosvijećenosti putem zdravstvenog odgoja i edukativnih radionica te na taj način doprinjeti daljnjem razvoju sustava školskog sporta.

 • razvijati niz socijalnih i komunikacijskih vještina putem planiranih zdravstveno odgojnih edukacija temeljnih na vršnjačkoj interakciji („peer to peer learning“) učenici će spoznati važnost povezivanja medicine i sporta kao važnog faktora očuvanja zdravlja učenika
 • jačanje zaštitnih čimbenika mentalnog i fizičkog zdravlja učenika natjecatelja i učenika sudionika u Pilot-projektu
 • Projektom će se promovirati školski sport i među učenicima koji nisu aktivno uključeni u školska sportska natjecanja što je jedan od ciljeva rada HŠSS-a
 • poticati razvoj medicinskih kompentencija kroz sustav školski sport

SUDIONICI PROJEKTA

VODITELJI

 • licencirani medicinski djelatnici – nastavnici-mentori (Hitni medicinski postupci)
 • Pružanje stručne medicinske pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • medicinske intervencije u zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (pregledi natjecatelja prije i nakon natjecanja)
 • komunikacija sa zdravstvenim institucijama u slučaju težih ozljeda i drugih težih medicinskih stanja
 • izrada rasporeda učenika po sportskim dvoranama
 • provedba zdravstveno-edukativnih radionica

UČENICI

 • asistiranje mentorima pri pružanju stručne medicinske pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • asistiranje mentorima pri intervencijama u svrhu zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (eventualni pregledi natjecatelja prije i nakon natjecanja)
 • aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi zdravstveno-edukativnih radionica

Kontakti


Koordinatorica za projekt Medicinari u školskom sportu je Martina Miklečić, Viša savjetnica za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti: Martina Miklečić, martina.miklecic@skolski-sport.hr, 01 6126 145