Pravo na pristup informacijama

#volimskolskisport

Pravo na pristup informacijama

#volimoskolskisport

Pravo na pristup informacijama

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio prema HŠSS-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz 2, 10000 Zagreb 
  • elektroničkom poštom na adresu: info@skolski-sport.hr

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 01/6162140, utorkom i četvrtkom od 10.00 do 11.30 sati.