Inkluzija u školskom sportu

#volimskolskisport

Inkluzija u školskom sportu

#volimoskolskisport

Inkluzija u školskom sportu pilot-projekt je Hrvatskog školskog sportskog saveza koji je započeo 2023. godine s ciljem uključivanja djece s različitim teškoćama u aktivnosti i projekte školskog sporta. Provodi se uz program Univerzalne sportske škole gdje će učenici s teškoćama imati određeni broj dodatnih voditelja te u suradnji s voditeljima USŠ i Hrvatskim školskim sportskim savezom te Radnom skupinom provoditi sportske i rekreativne aktivnosti te osmisliti modele rada tijekom prve godine pilot-projekta.

U 2023./2024. školskoj godini pilot-projekt se provodi u 9 odjeljenja u kojima mjesečno vježba stotinu učenika i učenica različitih uzrasta u devet županija Republike Hrvatske.

Inkluzija u školskom sportu je pilot-projekt namijenjen učenicima s teškoćama koji nemaju raznovrstan pristup sportskim i rekreativnim aktivnostima. Program  se  provodi  kao  dio  aktivnosti školskih  sportskih  društava, a  voditelji  su učitelji/nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, kineziolozi i drugi stručnjaci za rad s djecom s teškoćama. Sve aktivnosti u pilot-projektu su besplatne za učenike.

Sve će aktivnosti biti detaljno dokumentirane te analizirane kako bi se osmislili različiti modeli rada s obzirom na broj djece i vrstu teškoća kako bi se modeli rada mogli uvesti u novi plan provođenja projekta s ciljem uključivanja još škola u aktivnosti školskog sporta.

VIŠE O INKLUZIJI U ŠKOLSKOM SPORTU


GLAVNI CILJ: Stvaranje i implementacija pilot-projekta koji omogućuje provedbu redovite dodatne tjelesne aktivnosti djece s različitim teškoćama pod vodstvom stručnjaka u sklopu Univerzalne sportske škole, redovnog programa Hrvatskog školskog sportskog saveza

Glavni ciljevi

 1. omogućiti provedbu kontinuirane izvanškolske tjelesne aktivnosti djece s različitim teškoćama pod vodstvom stručnjaka u školi
 2. ponuditi svakom djetetu jednaku mogućnost bavljenja sportom
 3. Poticati održavanje postojećih i razvoj novih motoričkih vještina
 4. poticati socijalne vještine te približiti i upoznati ostalu djecu s različitim spektrom teškoća koje njihovi vršnjaci imaju, te zajedničkim radom i druženjem postići inkluziju kroz sportske sadržaje
 5. Osigurati svakom djetetu s teškoćama u razvoju primjerenu podršku kako bi moglo sudjelovati u predloženim aktivnostima i doživjeti uspjeh
 6. ostvariti socijalnu koheziju; djeci koja imaju određenu teškoću pružiti šansu da se povežu na jednakom ili sličnom motoričkom zadatku te da se povežu s ostalim učenicima

Sekundarni ciljevi

 1. stvaranje svijesti o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću u svim oblicima
 2. osvješćivanje pozitivnog utjecaja tjelesne aktivnosti i rekreacije na djecu s različitim teškoćama
 3. održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece te stjecanje zdravih životnih navika
 4. osigurati dostupnost sportskim aktivnostima
 5. jačati vidljivost sportskih i rekreativnih sadržaja
 6. jačanje vršnjačke suradnje
 7. suzbijanje diskriminacije i socijalne isključenosti djece s teškoćama 

Hrvatski školski sportski savez prepoznaje potrebu uključivanja djece s različitim teškoćama u dodatne sportske aktivnosti u školi uz stručno vodstvo i redovito održavanje. Priliku i prostor za te aktivnosti ima već postojeći program Univerzalne sportske škole koji se provodi u više od 450 odjeljenja u RH tijekom cijele školske godine.

Uz suradnju s provoditeljima pilot-projekta, proširit će se baza podataka te će se osmisliti sportski i edukativni program primjenjiv na nacionalnoj razini koji će uključiti učenike s teškoćama koji su dio redovnog školskog sustava u redovito vježbanje u području škole pod vodstvom stručnjaka.

Kontakti


Koordinatorice za voditelje pilot-projekta Inkluzija u školskom sportu su: