Vježbaonica


PILOT PROJEKT

 „Vježbaonica“

U današnje vrijeme ubrzanog života, pretjerane usmjerenosti čovjeka prema višem životnom standardu te ubrzanog informatičkog razvoja ljudi su sve više fizički neaktivni, a najugroženija su djeca koja, na žalost, svoje slobodno vrijeme provode zaokupirana suvremenim tehničkim dostignućima počevši od mobitela, tableta, računala pa na dalje. U velikom broju slučajeva, sat tjelesnog odgoja u školama predstavlja jedinu fizičku aktivnost djece. Posljedice znaju biti pogubne, od pretilosti pa do raznoraznih bolesti u ranoj životnoj dobi. Najveći dio svog slobodnog vremena djeca provode na društvenim mrežama gdje im virtualne zvijezde postaju uzori, a igrališta su odavno zamijenili  sjedenjem pred televizorom ili nekom sličnom aktivnost. Slobodno vrijeme kao jedna vrsta suodgajatelja djece mora biti pozitivno usmjereno jer postoji opasnost od neorganiziranog, suludo utrošenog vremena.
Kroz pilot projekt Vježbaonica želimo omogućiti djeci da steknu naviku bavljenja tjelesnom aktivnošću posebno kod populacije neaktivne djece, te postići da tjelesna aktivnost ne predstavlja problem koji djeca moraju „odraditi“ nego da bude trajno zadovoljstvo i  njihov zdravi životni odabir.
Vježbaonica je pilot projekt HŠSS-a koji će se, u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima početi provoditi od studenog školske godine  2016./2017. Namijenjen  je učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Program će se  provoditi kao dio izvanastavnih školskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su isključivo nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi s mogućnošću suradnje sa ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima školskog sportskog društva.

Ciljevi projekta…

 • uključivanje što većeg broja onih učenika, prvenstveno onih koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti,
 • poboljšanje zdravstvenog statusa učenika,
 • stvaranje zdravih životnih navika,
 • povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika,
 • stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti,
 • zadovoljenje djetetovih potreba za igrom, kretanjem, druženjem, istraživanjem..
 • podizanje broja sati rada ŠSD kroz izvananstavne školske sportske aktivnosti.

 Realizacija projekta

 • projekt se realizira u 60 školskih sati tijekom jedne školske godine, od 07. studenog 2016. godine do 02. lipnja 2017. godine,
 • načelno se provodi po dva školska sata tjedno, uz dozvoljene iznimke ovisno o izabranoj sportskoj aktivnosti,
 • projekt nije nužno održavati u školi, školskoj dvorani ili igralištu,
 • projekt je ispunjen raznim grupacijama sportskih sadržaja,
 • tijekom određenog vremenskog perioda provodi se uvijek druga programska aktivnost (voditelj, na temelju mogućnosti i interesa učenika, bira između 30-ak ponuđenih)
  • svaka programska aktivnost provodi se u fondu između 6 i 10 školskih sati, ovisno o odabiru voditelja ili željama djece

Video: OŠ Josipa Jurja Strosssmayera iz Zagreb – na satu Vježabaonice

Programski sadržaji podijeljeni su u različite grupacije:

 • ekipni sportovi s loptom: košarka, rukomet, nogomet, odbojka…
 • sportovi s rekvizitima: tenis, stolni tenis, badminton, hokej…
 • bazični sportovi: atletika, gimnastika, plivanje, borilački sportovi, ritmička gimnastika…
 • plesni sportovi: ples, cheerleading…
 • ostali sportovi: kuglanje, bočanje, skijanje, rolanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje, kros, planinarenje, šah…
 • kineziterapijski programi: vježbe za stopala, loša držanja tijela…
 • sportski sadržaji za razvoj pojedinih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, izdržljivosti, fleksibilnosti, ravoteže…

Program može uključivati :

 • posjete sportskim borilištima, igralištima, stadionima, utakmicama
 • posjete sportskim klubovima na području djelovanja škole
 • druženja sa sportašima
 • izlete u prirodu, šetnje..
 • promotivne sportske aktivnosti
 • druženja s roditeljima
 • svečanosti i prigodna natjecanja

Sudionici projekta

 • učenici 5.-8. razreda osnovnih škola,
 • voditelj unaprijed obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture o programskim sadržajima koji se nude te poziva zainteresirane učenike za ponuđene sadržaje da se uključe,
 • projekt nema stalan broj polaznika već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi,
 • učenici ne moraju pohađati programe svaki mjesec već sami biraju koji mjesec će koju aktivnost pohađati, sukladno svom interesu.