Skip to main content

Županijski savezi

 

Zagrebačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Karlovačka županija

Varaždinska županija

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

Virovitičko-podravska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

Zadarska županija

Osječko-baranjska županija

Šibensko-kninska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Istarska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Međimurska županija

Grad Zagreb

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Zagrebačke županije
Predsjednik Ivančica Valek, prof. savjetnik (098) 435 688
Tajnik Maja Rađenović-Fijan, prof. (099) 221 4507
Adresa Ulica Andrije Hebranga 26 a, 10430 Samobor
Telefon (01) 3378 220
Fax (01) 3378 293
E-mail

majarf1@gmail.com 

maja.redenovic-fijan@zagrebacka-zupanija.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Krapinsko-zagorske županije
Predsjednik Tatjana Tuđa Mobile icon (098) 939 5196
Tajnik Radovan Cesarec, prof. Mobile icon (098) 747  546 Email icon radovan.cesarec@kr.t-com.hr
Adresa Address icon Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
Fax Fax icon (049) 375 012

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije
Predsjednik Josip Šimunović, prof. Phone icon (044) 520 409 Mobile icon (091) 793 7776
Tajnik Ljiljana Gavranović - osoba za kontakt Tajnik još nije imenovan Phone icon (044) 520 409 Mobile icon (099) 2166 472
Adresa Address icon Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak, PP30
Telefon Phone icon (044) 520 409
Fax Fax icon (044) 547 409
E-mail Email icon skolskisportsmz@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Karlovačke županije
Predsjednica Tanja Škrak, prof.
Tajnica Sanja Ninković Mobile icon (098) 168 9104 Email icon sanja3105@gmail.com
Adresa Address icon Rakovac 1, 47000 Karlovac
Telefon Phone icon (047) 615 526
Fax i e-mail: Fax icon (047) 615 526 Email iconskolski.sport.kz@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Varaždinske županije
Predsjednik Josipa Polančec Mobile icon (091) 460 6035
Tajnik Ivana Putarek Mobile icon (091) 460 6033
Adresa Address icon Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin
Telefon Phone icon
Fax Fax icon
E-mail Email icon sssvz.mail@gmail.com
Web Web icon www.sssvz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije
Predsjednik Darinka Šimunčić Mobile icon (098) 1989250
Tajnik Toni Svoboda Mobile icon (099) 5065 189
Adresa Address icon Potočka 26, 48260 Križevci
Telefon Phone icon
Fax Fax icon
E-mail Email icon ssskkz48@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije
Predsjednik Josip Arefijev Mobile icon (098) 763 588 Email icon arefijev.josip@skole.hr
Tajnik Nikola Kovaček Mobile icon (098) 971 1365
Adresa Address icon Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Telefon Phone icon (043) 221 932
Fax Fax icon (043) 241 325
E-mail Email icon savez.ssd.bbz@bbz.hr
Web Web icon www.savez-ssd-bbz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Primorsko-goranske županije
Predsjednik Davor Juriša, prof. Mobile icon(098) 872 233
Tajnik Igor Marijanović Mobile icon (091) 576 5988
Adresa Address icon Jadranski trg 4/III, 51000 Rijeka
Telefon Phone icon (051) 213 150
Fax Fax icon (051) 313 375
E-mail Email icon savez-ssd-pgz@ri.t-com.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Ličko-senjske županije
Predsjednik Milan Štimac Mobile icon (098) 311 348
Tajnik Dubravko Mesić Mobile icon (098) 247 742 Email icon dubravko.mesic@inet.hr
Adresa Address icon Budačka 24, 53000 Gospić
Telefon Phone icon (053) 573 015
Fax Fax icon (053) 573 015

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Virovitičko-podravske županije
Predsjednik Saša Topić Mobile icon (091) 603 8001
Tajnik Dora Međimorec Mobile icon (098) 619 500
Adresa Address icon Matije Gupca 63, 33000  Virovitica
Telefon Phone icon (033) 722 170
Fax Fax icon (033) 722 170
E-mail Email icon zsuis-vpz@vt.t-com.hr Web icon www.skolski-sport-vpz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Požeško-slavonske županije
Predsjednik Albinko Bagarić Mobile icon (099) 701 5604
Tajnik Marijan Rudež Mobile icon (098) 256 630
Adresa Address icon Dr. Franje Tuđmana 9/2
Telefon Phone icon (098) 256 630
Fax Fax icon (034) 271650
E-mail Email icon rs.pozega@hrs.hr
Web Web icon http://www.pzsport.hr/

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Zadarske županije
Predsjednik Branimir Peričić, prof. Mobile icon 095/910 7179
Tajnik Jadranka Duvančić, prof. Mobile icon (091) 2072 402 Email iconjadranka.duvancic@zd.t-com.hrEmail iconinfo@skolski-sport-zz.com
Adresa Address icon Marka Marulića 5, 23000 Zadar
Telefon Phone icon (023) 312 289
Fax Fax icon (023) 312 289 Web icon http://www. skolski-sport-zz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Osječko-baranjske županije
Predsjednik Zlatko Kraljević Mobile icon (098) 987 2496
Tajnik Mirna Rajle Brođanac Mobile icon (099) 214 2577  Email icon skolskisportobz@gmail.com
Adresa Address icon Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek
Telefon Phone icon (031) 200 518
Fax Fax icon (031) 215 760 

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENIK
Predsjednik Margit Vrbičić Mobile icon (098) 971 9275 Email icon savez1999@gmail.com
Tajnik Anita Donđivić Mobile icon (098) 1701 493
Adresa Address icon Trg Pavla Šubića I/2, 22000 Šibenik
Telefon Phone icon (022) 330 873
Fax Fax icon (022) 330 873
Web Web icon www.skolski-sport-skz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije
Predsjednik Stipe Tomić Mobile icon 098 653 352
Tajnik Igor Miličević Mobile icon 099 2141 544
Adresa Address icon Glagoljaška 27/II, Vinkovci
Telefon Phone icon 032 379 591
Fax Fax icon 032 379 591
E-mail Email icon igor.milicevic74@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Zdravko Omrčen Mobile icon (098) 361 945
Tajnik Goran Kursar Mobile icon (098) 558 586 Email icongoran.kursar@gmail.com
Adresa Address icon Slavićeva 39, 21000 Split
Telefon Phone icon (021) 486 356
Fax Fax icon (021) 486 356
E-mail saveza Email icon savez@skolski-sport-sdz.hr
Web Web icon www.skolski-sport-sdz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Istarske županije
Predsjednik Vinko Krička Mobile icon
Tajnik Franjo Ivanišević Mobile icon (091) 4251451 Email icon skolski.sport.istra@gmail.com
Adresa Address icon Tina Ujevića 14, 52210 Rovinj
Telefon Phone icon (052) 816 120
Fax Fax icon (052) 840 126

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije
Predsjednik Boris Krstičević, prof. Mobile icon (098) 345 095
Tajnik Martin Bogoje Mobile icon (098) 243 508
Adresa Address icon Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
Telefon Phone icon (020) 351 185
Fax Fax icon (020) 351 188
E-mail Email icon martin@skolskisport-dnz.hr
Web Web icon www.skolskisport-dnz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Međimurski školski sportski savez
Predsjednik Aleksandar Puklavec Mobile icon(098) 936 0036
Tajnik Marin Horvat Mobile icon (098) 988 4483 Email icon marinhorvat@gmail.com
Adresa Address icon Športska 2, 40000 Čakovec
E-mail Email icon info@medimurski-skolski-sport.hr
Web Web icon www.medimurski-skolski-sport.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Brodsko-posavske županije
Predsjednik Mirna Mikić
Tajnik Bruno Štefanek Mobile icon (091) 4469 996
Adresa Address icon Petra Krešimira IV bb, 35000 Slavonski Brod
Telefon Phone icon (035) 446 999
Fax Fax icon (035) 446 999
E-mail Email icon savez-klubova@sb.t-com.hr
Web Web icon www.skolskisport-bpz.net

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Grada Zagreba
Predsjednik Pere Markić Mobile icon (099) 659 4292 Email icon predsjednik.saveza@skolski-sport-zg.hr
Tajnik Zvonimir Halamek Phone icon (01) 4851 766 Mobile icon (098) 387 444 Email icon zvonimir.halamek@skolski-sport-zg.hr
Adresa Address icon Boškovićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon Phone icon (01) 4816 340
Fax Fax icon (01) 4816 264
E-mail Email icon skolski-sport@skolski-sport-zg.hr
Web Web icon www.skolski-sport-zg.hr

Natrag na popis županija