Skip to main content

Županijski savezi

 

Zagrebačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Karlovačka županija

Varaždinska županija

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

Virovitičko-podravska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

Zadarska županija

Osječko-baranjska županija

Šibensko-kninska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Istarska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Međimurska županija

Grad Zagreb

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Zagrebačke županije
Predsjednik Ivančica Valek, prof. savjetnik (098) 435 688
Tajnik Maja Rađenović-Fijan, prof. (099) 221 4507
Adresa Ulica Andrije Hebranga 26 a, 10430 Samobor
Telefon (01) 3378 220
Fax (01) 3378 293
E-mail

majarf1@gmail.com 

maja.redenovic-fijan@zagrebacka-zupanija.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Krapinsko-zagorske županije
Predsjednik Tatjana Tuđa (098) 939 5196
Tajnik Radovan Cesarec, prof. (098) 747  546 radovan.cesarec@kr.t-com.hr
Adresa Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
Fax (049) 375 012

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije
Predsjednik Josip Šimunović, prof. (044) 520 409 ;  (091) 793 7776
Tajnik Ljiljana Gavranović - osoba za kontakt Tajnik još nije imenovan (044) 520 409 ; (099) 2166 472
Adresa Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak, PP30
Telefon (044) 520 409
Fax (044) 547 409
E-mail skolskisportsmz@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Karlovačke županije
Predsjednica Tanja Škrak, prof. 098 183 0366 tanja.skrak@gmail.com
Tajnica Sanja Ninković (098) 168 9104 sanja3105@gmail.com
Adresa Rakovac 1, 47000 Karlovac
Telefon (047) 615 526
Fax i e-mail: (047) 615 526; skolski.sport.kz@gmail.com  

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Varaždinske županije
Predsjednik Josipa Polančec (091) 460 6035
Tajnik Ivana Putarek (091) 460 6033
Adresa Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin
Telefon  
Fax  
E-mail sssvz.mail@gmail.com
Web www.sssvz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije
Predsjednik Darinka Šimunčić (098) 1989250
Tajnik Toni Svoboda (099) 5065 189
Adresa Potočka 26, 48260 Križevci
Telefon  
Fax  
E-mail ssskkz48@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije
Predsjednik Dražen Milaković (091) 5077 525
Tajnik Nikola Kovaček (098) 971 1365
Adresa Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Telefon (043) 221 932
Fax (043) 241 325
E-mail savez.ssd.bbz@bbz.hr
Web www.savez-ssd-bbz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Primorsko-goranske županije
Predsjednik Davor Juriša, prof. (098) 872 233
Tajnik Igor Marijanović (091) 576 5988
Adresa Jadranski trg 4/III, 51000 Rijeka
Telefon (051) 213 150
Fax (051) 313 375
E-mail savez-ssd-pgz@ri.t-com.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Ličko-senjske županije
Predsjednik Milan Štimac (098) 311 348
Tajnik Dubravko Mesić (098) 247 742 ;  dubravko.mesic@inet.hr
Adresa Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić
Telefon (053) 573 015
Fax (053) 573 015

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Virovitičko-podravske županije
Predsjednik Saša Topić (091) 603 8001
Tajnik Dora Međimorec (098) 619 500
Adresa Matije Gupca 63, 33000  Virovitica
Telefon (033) 722 170
Fax (033) 722 170
E-mail zsuis-vpz@vt.t-com.hr Web icon www.skolski-sport-vpz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Požeško-slavonske županije
Predsjednik Albinko Bagarić (099) 701 5604
Tajnik Marijan Rudež (098) 256 630
Adresa Dr. Franje Tuđmana 9/2
Telefon (098) 256 630
Fax (034) 271650
E-mail rs.pozega@hrs.hr
Web http://www.pzsport.hr/

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Zadarske županije
Predsjednik Branimir Peričić, prof. 095/910 7179
Tajnik Jadranka Duvančić, prof. (091) 2072 402 jaduvancic@gmail.comEmail iconinfo@skolski-sport-zz.com
Adresa Marka Marulića 5, 23000 Zadar
Telefon (023) 312 289
Fax (023) 312 289 Web icon http://www. skolski-sport-zz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Osječko-baranjske županije
Predsjednik Zlatko Kraljević (098) 987 2496
Tajnik Mirna Rajle Brođanac (099) 214 2577  skolskisportobz@gmail.com
Adresa Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek
Telefon (031) 200 518
Fax (031) 215 760 

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENIK
Predsjednik Margit Vrbičić (098) 971 9275 ;  savez1999@gmail.com
Tajnik Anita Donđivić (098) 1701 493
Adresa Trg Pavla Šubića I/2, 22000 Šibenik
Telefon (022) 330 873
Fax (022) 330 873
Web www.skolski-sport-skz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije
Predsjednik Stipe Tomić 098 653 352
Tajnik Igor Miličević 099 2141 544
Adresa Glagoljaška 27/II, Vinkovci
Telefon 032 379 591
Fax 032 379 591
E-mail igor.milicevic74@gmail.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Zdravko Omrčen (098) 361 945
Tajnik Goran Kursar (098) 558 586 ; goran.kursar@gmail.com
Adresa Slavićeva 39, 21000 Split
Telefon (021) 486 356
Fax (021) 486 356
E-mail saveza savez@skolski-sport-sdz.hr
Web www.skolski-sport-sdz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Istarske županije
Predsjednik Daniela Koljđeraj
Tajnik Franjo Ivanišević (091) 4251451 skolski.sport.istra@gmail.com
Adresa Tina Ujevića 14, 52210 Rovinj
Telefon (052) 816 120
Fax (052) 840 126

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije
Predsjednik Boris Krstičević, prof. (098) 345 095
Tajnik Martin Bogoje (098) 243 508
Adresa Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
Telefon (020) 351 185
Fax (020) 351 188
E-mail martin@skolskisport-dnz.hr
Web www.skolskisport-dnz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Međimurski školski sportski savez
Predsjednik Aleksandar Puklavec (098) 936 0036
Tajnik Marin Horvat (098) 988 4483 ; marinhorvat@gmail.com
Adresa Športska 2, 40000 Čakovec
E-mail info@medimurski-skolski-sport.hr
Web www.medimurski-skolski-sport.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Brodsko-posavske županije
Predsjednik Mirna Mikić
Tajnik Bruno Štefanek (091) 4469 996
Adresa Petra Krešimira IV bb, 35000 Slavonski Brod
Telefon (035) 446 999
Fax (035) 446 999
E-mail savez-klubova@sb.t-com.hr
Web www.skolskisport-bpz.net

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Grada Zagreba
Predsjednik Pere Markić (099) 659 4292 predsjednik.saveza@skolski-sport-zg.hr
Tajnik Hrvoje Lekić  (01) 4851 715 ;  (099) 420 2866 hrvoje.lekic@skolski-sport-zg.hr
Adresa Boškovićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon (01) 4816 340
Fax (01) 4816 264
E-mail skolski-sport@skolski-sport-zg.hr
Web www.skolski-sport-zg.hr

Natrag na popis županija