Skip to main content

Kategorija projekata

Sport u 2020. - IPL projekt

Hrvatski školski sportski savez potaknut cjelokupnom situacijom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovanih virusom SARS CoV-2, pokreće projekt pod nazivom „SPORT U 2020.“ U projekt će inicijalno biti uključeni učenici koji su do sada sudjelovali u projektu HŠSS-a pod nazivom „Igram pišem, lajkam“.
Subscribe to Projekt