Skip to main content

VZF-2014./2015.

Tijekom školske godine 2014./2015. Projekt se provodio u 64 osnovne škole u svim županijama Hrvatske te je u njemu sudjelovalo 3.401 učenik i 64 učitelja. Promotori Projekta bili su: Nika Fleiss, Matej Mamić te nogometaši GNK Dinamo.

 

Nakon održanih predavanja,  provedenih anketa i atletskih natjecanja te snimljenih filmova proglašeni su pobjednici Projekta za šk.god. 2014./2015.:

  • najbolji edukativni film:  OŠ Meterize.
  • najveći napredak u znanju: OŠ Donji Kraljevec
  • najbolje atletske ekipe: OŠ Bogumil Toni Samobor (djevojčice) i OŠ Smiljevac iz Zadra (dječaci).

 

 

  osnovna škola ime nastavnika br.odjelj. broj učenika
1 Ivana Rangera Mihael Liber 1 17
2 Grofa J. Draškovića Josipa Polančec Štimec 1 24
3 Antuna i Ivana Kukuljevića Bojana Polansky 2 43
4 Kraljevica Davor Juriša 2 27
5 Vladimira Nazora Džoni Švarc 3 54
6 Milan Brozović Milena Obradović Konjevoda 3 65
7 Fran Franković Bojana Kukec 3 75
8 Petra Zoranića Neven Vučković 2 35
9 Petra Preradovića Snježana Lovraković 4 69
10 Vladimira Belića Miroslav Pavlinić 2 41
11 J.J Strossmayera Spomenka Mihačić 4 72
12 Matije Petra Katančića Sanja Slivar 3 73
13 Vladimira Nazora Ivan Lozančić 4 80
14 don Lovre Katića Zvonko Balić 2 54
15 Kman Kocunar Marijo Banović 3 79
16 Petra Perice Damir Jukić 3 84
17 Tučepi Damir Jukić 1 25
18 Kneza Mislava Siniša Ćeko 3 65
19 Ive Lola Ribara Ivana Griparić Fable 3 55
20 Jurja Dobrile Iva Dujmović 3 76
21 Centar Momčilo Đorđević 2 34
22 Gruda Helena Karlić Mujo 1 21
23 Cavtat Ivana Miletić 3 59
24 Ivana Gundulića Karmela Nikolić Prkačin 4 65
25 Perušić Ivan Kolak 1 17
26 Dr. F. Tuđmana Josip Mraović 2 41
27 A. Kanižlića Vjekoslav Lojber 4 86
28 Fra Kaje Adžića Željko Bunčić 4 89
29 Braće Radić Anđelko Lucić 4 87
30  Velika Pisanica Biljana Novković 2 29
31  Ivanska Ivan Nikolić 2 28
32 Veliko Trojstvo Marko Banjeglav 2 29
33 Josipdol Katarina Magdić 3 45
34 Ivane Brlić Mažuranić Katarina Magdić 4 61
35 Grabrik Kristina Renko 4 80
36 Gornje Jesenje Radovan Cesarec/Nikolina Milinković 1 9
37 A. Mihananovića Martina Halambek 1 30
38 Viktora Kovačića Sandra Kovačić 2 42
39 Mursko Središće Aleksandar Puklavec 4 71
40 III OŠ Čakovec Goran Kolarić 2 40
41 Donji Kraljevec Damir Žegarac 1 20
42 A. Cesarca Ivan Selci 2 45
43 Ivane Brlić Mažuranić Mario Hrženjak 4 102
44 Suhopoplje Predrag Pejić 3 57
45 Ane Katerine Zrinski Antun Perak 2 32
46 A.G Matoša Hrvoje Bašić 4 78
47 D. Tadijanovića Jura Marić 3 42
48 Sveti Petar Orehovec Saša Šikić 2 33
49 Ljudevita Modeca Marjana Fržović 4 97
50 I.G Kovačića Mirna Matej Švaganović 2 48
51 Đ. Pilara Milenko Lubina 4 82
52 M. Gupca Zoran Dorontić 2 36
53 Dragutina Tadijanovića Ivana Mašić 3 52
54 Glina Sinisa Stanešić, Željko Ceković 3 65
55 Vladimira Nazora Nermin Nurkić 1 15
56 Meterize Toni Skelin 2 40
57 Brodarica Josipa Petrić 1 27
58 Katolička škola Šibenik Ive Labor 2 31
59 Dragutina Domjanića Ivančica Valek/Tanja Madžarac 4 96
60 Vukovina Tihana Josić 6 120
61 Mihaela Šiloboda Josip Šuflaj 2 30
62 I.G Kovačića Damir Štokić 3 58
63 Ivana Cankara Magda Buljan 3 61
64 I. Granđe Sandra Jakubek Stošić 3 58
      170 3.401