Skip to main content

Odluka o spajanju kategorija u Virtualnom plesu

Temeljem broja prijava ekipa ŠSD u Projektu, Tehnička komisija projekta „Školski plesni virtualni show 2020./2021.“ donosi sljedeću odluku:

 

 

  1. Na temelju broja prijava ekipa ŠSD u Projektu za osnovne škole, prijavljene ekipe spajaju se u jedinstvenu natjecateljsku kategoriju koja objedinjuje sve prijavljene ekipe od 1. do 8. razreda.  Sukladno prijavama ŠSD i pravilima Projekta, natjecanje će se održati u 3 plesna stila; 1) Umjetnički, 2) Dvoranski plesovi i 3) Urbani plesovi.

 

  1. Na temelju broja prijava ekipa ŠSD u Projektu za srednje škole održat će se zajedničko natjecanje za dva stila, na način da se Umjetnički i Dvoranski plesovi spajaju u jedinstvenu natjecateljsku kategoriju. Sukladno navedenom, u Projektu za školsku godinu 2020./2021. ŠSD natjecat će u dva plesna stila;         1) Umjetnički i dvoranski plesovi i 2) Urbani plesovi.

 

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 25.05.2021.

  Odluka o spajanju kategortija

PREDSJEDNICA TEHNIČKE KOMISIJE

Mirna Rajle Brođanac, dipl.oec.