Skip to main content

VOLONTIRAM + ŠKOLSKI SPORT = ODLIČAN

Jedan od prioriteta našega društva je pružiti djeci i mladima priliku za odrastanje, sazrijevanje i ostvarivanje svoga punoga potencijala u što zdravijoj i poticajnijoj okolini. O tome govore i dokumenti koji nizom definiranih strategija, ciljeva, mjera i aktivnosti upravo rade na pružanju preduvjeta za zdrav razvoj djece.

Ustav RH kao i niz međunarodnih dokumenata koje je RH ratificirala govore o zaštiti i pravima djece (Deklaracija o pravima djeteta, Konvencija o pravima djeteta, Svjetska deklaracija o opstanku, zaštiti i razvoju djece, Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava i dr.). RH također regulira zaštitu djece i mladih nizom nacionalnih dokumenata: Obiteljski zakon, Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020. , Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Svi navedeni dokumenti govore o zaštiti djece, njihove autonomije i važnosti skrbi o njima i njihove dobrobiti. Nažalost, iako je dobrobit djece stavljena kao cilj u gotovo svim dokumentima, do stvarnog položaja djece (pogotovo iz siromašnih obitelji), nije došlo. Najsuvremenije teorije psihološke dobrobiti i razvoja, primjerice Decy&Ryan, ističu kako je za zdrav razvoj ključna okolina u kojoj možemo ostvariti svoje kompetencije, zatim povezanost s drugima, ali i vlastita autentičnost i autonomija.  Ako ovo izostane, kod mladih se osoba javljaju brojne kompenzacije te će one sve svoje potrebe nastojati ostvariti kroz rizična ponašanja, sredstva ovisnosti ili će stvarati identitet s negativnom percepcijom sebe te potencijalno poremećaje ponašanja i emocionalne poremećaje.

 

Volontiranje je definirano kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate, novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi. Volonterstvo se ubraja u jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju te oblikuje društvene promjene u svakom suvremenom društvu. Ono nam omogućava uključivanje u društvene procese. Jedan od društvenih procesa je svakako školski sport.

 

Školsko volontiranje, kao oblik volontiranja, predstavlja koncept u kojem škole, kao odgojno-obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad. Uloga škole, u ovom kontekstu, uključuje: informiranje učenika/ca o vrijednostima i mogućnostima volontiranja te pružanje podrške učenicima/ama kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar i izvan škole.  Školsko volontiranje ima mnogo prednosti kako za učenike/ce volontere/ke, tako i za školu te cjelokupno društvo. Među njima važno je istaknuti da učenici/ce volontirajući razvijaju samopoštovanje, stječu nova znanja i vještine te nova poznanstva, osjećaju se korisnima te korisno provode svoje slobodno vrijeme, a neki od njih, volontirajući za druge, stječu svoja prva profesionalna iskustva. U mnogobrojnoj literaturi ističe se da mladi volontiranjem razvijaju razumijevanje za društvene probleme i suosjećanje s drugima; uče socijalne vještine i razvijaju moralne i etičke koncepte te volontirajući imaju utjecaj na društvene promjene. Sve navedeno od posebnog je značaja u kontekstu promjene razumijevanja obrazovanja, gdje se naglasak stavlja na cjeloživotno učenje, posebice na neformalno obrazovanje i iskustveno učenje. Poticanjem i odgojno-obrazovnim djelovanjem razvija se širok spektar kompetencija potrebnih mladima u daljnjem životu i tržištu rada. Ovdje se naglašava uključenost putem sporta kroz uzajamni proces davanja i primanja. Također, razvija se niz osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija što pridonosi razvoju koncepta cjeloživotnog učenja. Ove kompetencije razvijale bi se putem edukacije i samog sudjelovanja na natjecanjima koja bi služila za praktičnu primjenu naučenog.

 

Naziv projekta: „Volontiram + školski sport=odličan“ - osposobljavanje te uključivanje učenika srednjih škola u volontiranje na školskim sportskim događanjima

 

Hrvatski školski sportski savez

 

Hrvatski školski sportski savez, u 2017. godini, sudjelovao je u ERASMUS+ projektu pod nazivom „Volontiranje u školskom sportu“. U projektu je sudjelovalo 24 učenika i 6 trenera iz 6 zemalja Europe (Mađarska, Francuska, Malta, Turska, Latvija i Hrvatska) s ciljem uključivanja i sudjelovanja učenika u dobi od 15 do 17 godina u volontiranje u školskom sportu. Na temelju pozitivnih iskustava iz Projekta Hrvatski školski sportski savez želi pokrenuti projekt ”Volontiram + školski sport=odličan“ s ciljem da se učenici srednjih škola uključe, kao volonteri, u školske sportske aktivnosti u organizaciji Saveza. Prema Zakonu o volonterstvu iz 2013. godine, omogućeno je odgojem za volontiranje osnažiti kompetencije korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit svakog zainteresiranog. Putem kretanja i tjelesne aktivnosti, HŠSS otvara novu dimenziju pozitivnog razvoja djece i mladih za aktivno sudjelovanje uz koncept cjeloživotnog učenja.

 

Ciljevi projekta:

 • osvijestiti važnost volontiranja učenika u sportu
 • uključiti i aktivirati učenike srednjih škola u aktivnosti i natjecanja HŠSS-a
 • uključiti učenike, koji nisu članovi ŠSD-a, u školski sport kroz voluntarizam
 • poticati uključivanje mladića u volonterske aktivnosti
 • poticati uključivanje djevojaka u školski sport
 • poticati razvoj i osnivanje novih školskih volonterskih klubova
 • razvoj liderskih vještina i sposobnosti učenika
 • edukacija kroz sport

 

Glavne aktivnosti: Pripremne aktivnosti su ključne za jasnu, transparentnu i odgovornu provedbu projektnih aktivnosti. One će obuhvaćati upoznavanje cjelokupnog projektnog tima koji će činiti zaposlenici HŠSS (voditelji projekta), volonteri i partneri te edukator volontera koji će provoditi edukaciju sa projektnim aktivnostima, ciljevima, planiranim rezultatima te akcijskim planom. Pripremne aktivnosti će obuhvaćati:

 1. izbor volontera svaki ŽŠSS će imenovati po 1 volontera koji će sudjelovati u Projektu; volonterima će biti pridruženi i 4 mentora volontera; učenici sudionici ERASMUS + projekta
 2. edukacija volontera nakon izbora 21 učenika održat će se edukacija za volontere
 3. volontiranje na školskim sportskim natjecanjima – volonteri će sudjelovati na Završnicama DP-a ŠSD osnovnih i srednjih škola te na Danu školskog sporta
 4. evaluacija i vrednovanje – završna aktivnost svih volontera održati će se u sklopu Dana školskog sporta u rujnu/listopadu kojim će se obilježiti i Europski sportski tjedan te Europski školski sportski dan. Nakon održanih svih aktivnosti volonteri će biti vrednovani te nagrađeni za svoj doprinos volonterizmu

 

 

Kreiranje edukacije volontera, sadržaja stručnih programa te aktivnosti koje će se realizirati na sportskim događanjima u organizaciji HŠSS-a. Korištenjem metoda formalnog i neformalnog obrazovanja osnaživati će se razumijevanje volonterizma povezanog sa socio-emocionalnim razvojem djece i mladih u specifičnoj razvojnoj fazi. Naglasak je na stjecanju novih kompetencija, važnosti odnosa, komunikacije te kreativnosti u stvaranju kvalitetnijeg i aktivnijeg života i same dobrobiti. Dodatna znanja i vještine o volontiranju omogućit će djeci i mladima dodatno samopouzdanje i sigurnost. Razmjenom iskustava među vršnjacima kombinirati će se multidisciplinarno znanje i vještine (školski sport, volontiranje te odgoj i obrazovanje). Koristit će se metode: prezentacija, radionica, grupni rad, igranje uloga, davanje povratne informacije te strategije suradničkog učenja.

 

Provedba edukacije i aktivnosti u kojoj će sudjelovati 21 volontera te 4 volontera mentora (volonteri projekta ERASMUS+) održat će se u 2 ciklusa. Prvi ciklus obuhvaća samu edukaciju i osposobljavanje mladih za volontiranje na sportskim događanjima, dok je drugi ciklus usmjeren na evaluaciju i stvaranje preporuka kako budućim volonterima tako i samom HŠSS kod budućih organizacija sportskih događaja.

 

Edukacija za volontere bi se održala 18. i 19. travnja 2018. u Poreču u sklopu Završnice DP-a u krosu.

 

Evaluacija programa.  Povratna informacija će se dobiti evaluacijskim listićem. Mjeriti će se vlastiti napredak u projektu te će se dobiti povratne informacije i uvid u korisnost projekta te eventualne potrebe za njegovom prilagodbom. Na samom kraju napisati će se izvještaj o provedenom za zaključcima i preporukama.

 

Prijava:

 

ŽŠSS će izabrati po jednog volontera te će HŠSS-u poslati za svakog volontera:

 • motivacijsko pismo
 • kratki životopis
 • suglasnost škole
 • suglasnost zakonskog zastupnika

 

Navedeni dokumenti trebaju se poslati na adresu HŠSS, Buzinski prilaz 2, 10000 Buzin  najkasnije do 13. travnja 2018.  te na e-mail: josip.kosutic@skolski-sport.hr . Uvjeti za prijavu:

 • učenici srednjih škola RH u dobi od 15 do 18 godina
 • mogućnost sudjelovanja na svim aktivnostima
 • suglasnost zakonskog zastupnika
 • suglasnost ravnatelja/ice škole

 

Poželjne kompetencije volontera:

 

 • preciznost, kreativnost, razumijevanje općih ciljeva i svrhu volonterske pozicije, doprinos osjećaju zajedništva i identiteta volontera u projektu, fleksibilnost u raznim situacijama, pokazivanje odgovornog ponašanja, komunikativnost i organizacijske vještine, dobro korištenje internetom i društvenim mrežama, pozitivnost u iznošenju stavova, spremnost na sudjelovanje u radionicama i suradnju sa ostalim volonterima/sudionicima sportskih događaja/koordinatorima i tjelesna aktivnost mu je sastavni dio života isto kao i pozitivan stav prema sportu.