Skip to main content

Otkaz planiranih aktivnosti

Na temelju članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog školskog sportskog saveza, na 26. sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 08. rujna 2020. godine, donio je odluku o otkazivanju Završnica državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike
Hrvatske za 5. i 6. razrede i Državnog prvenstva učenika s intelektualnim teškoćama u 2020. godini

Sukladno situaciji s pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije 11. ožujka 2020.), otkazuje se Završnica državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za 5. i 6. razrede planirana za 16.-19.11.2020. u Vinkovcima.Državno prvenstva za učenike s intelektualnim teškoćama planirano za 29.9.-1.10.2020.
godine.

Odluka se donosi sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i preporukama Nacionalnog stožera i stupa na snagu danom donošenja.

  Odluka o otkazivanju aktivnosti


.