Počinju državna prvenstva!


Dragi učenici, roditelji, drage kolege kineziolozi, dragi ravnatelji i ravnateljice!

Pred nama je nova sezona natjecanja u školskom sportu. Pred nama su novi izazovi, kako za nas organizacijski, tako i za učenike, sportski.

Od ove školske godine imamao jednu novinu u organizacijhskom dijelu, a ona se odnosi na sustav natjecanja. U potpunosti smo (osim za natjecanja 5. i 6. razreda) izbacili poluzavršna natjecanja po skupinama. Stoga, od ove godine sudionik Državnog prvenstva biti će svaka ona ekipa koja osvoji naslov ŽUPANIJSKOG PRVAKA.

Ponovimo još jednom, ovo se NE odnosi na natjecanje učenika 5. i 6. razreda.

Prvo Državno prvenstvo održati će se u Rijeci. Na bazenima Kantrida nastupiti će županijski pobjednici u plivanju i to u konkurenciji dječaka i djevojčica.

Natjecanje će se održati 29.siječnja 2019. a učenici će na put krenuti dan radije 28.siječnja. Učenici će biti smješteni u Lovranu i Opatiji, no detaljnije na  naslovnici web stranice, kao i  OVDJE , gdje ćete moći pronaći i osnovne informacije prije natjecanja, te preuzeti rezultate, priznanja i biltene s natjecanja.

Nakon plivanja slijedi Državno prvenstvo u judu koje će se održati u Vinkovcima 13. i 14. veljače 2019., a nakon juda na redu je Državno prvenstvo u gimnastici koje će se održati u 20. i 21. veljače u Osijeku.

Rasporede prijevoza potražite na naslovnici weba ili OVDJE.

S ponosom ističemo da će se Državno prvenstvo za učenike s intelektualnim teškoćama održati od 20. do 22. ožujka u Poreču te da voditelji mogo već od danas (15.1.2019.) izvršiti on line prijavu (ovdje). Ekipe je moguće prijaviti do 25.veljače 2019. godine. Sve škole/centri već su u svoje e-mail sandučiće dobile korisnička imena i lozinke za on-line prijavu. Svi koji iz bilo kojega razloga nisu dobili mail s korisničkim podacima neka se jave na [email protected]

Sve ostale informacije o DP za učenike s IT potražite OVDJE.

Ždrijeb po skupinama za ostatak natjecanja državnog prvenstva održati će se u subotu 19.siječnja 2019. u Hotelu I. U isto vrijeme, naime, održati će se i kolegij tajnika županijskih organizacija školskog sporta. Ždrijeb je javan, a točno vrijeme ždrijeba javiti ćemo naknadno, na vrijeme.

Podjećamo sve voditelje da obzirom na novosti u sustavu natjecanja obavezno dobro prouče Propisnike:

Informacije o natjecanju 5. i 6. razreda biti će dostupne OVDJE.

SRETNO SVIMA!

Natječaj za poslovnog tajnika


Na temelju članka 52. i 53. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Izvršnog odbora HŠSS-a raspisuje se:

J A V N I    N A T J E Č A J

za odabir Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza

  

I. Raspisuje se Javni natječaj za odabir Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza, a radi zasnivanja radnog odnosa. Prije zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s odabranim će se kandidatom sklopiti radni odnos uz probni rad koji će se utvrditi Ugovorom o radu u trajanju od najduže šest mjeseci.

II. Javni natječaj provest će se u razdoblju od 7.1.2019. godine do 15.1.2019. godine.

III. Rok za dostavu Ponuda kandidata je 15.1.2019. godine zaključno do 12.00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Hrvatskom školskom sportskom savezu.

IV. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.

V. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:

 •  državljanstvo Republike Hrvatske i poslovna sposobnost,
 • viša stručna sprema,
 • najmanje tri (3) godine iskustva na takvim ili sličnim pozicijama,
 • vladanje jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim,
 • poznavanje rada na računalu,
 • ne imanje prepreka sukladno Zakonu o sportu.

Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis.

VI.Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

 • Domovnica;
 • Diploma;
 • Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 3 (tri) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama;
 • Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim;
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • Životopis;
 • Ostale diplome, potvrde ili licence.

VII.  Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Poslovnog tajnika HŠSS-a, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza, najkasnije do dana 19.1.2019. godine.

VIII.   

 • Mjesto i vrijeme održavanja razgovora s kandidatima (intervju) bit će 16.1.2019. s početkom u 11.00 sati u prostorijama HŠSS-a.
 • Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da se povukli ponudu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.
 • Uz ponudu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
 • Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz br. 2, 10010 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
 • Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u natječaju.
 • Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza – skolski-sport.hr.

 U Zagrebu, dana 7. siječnja 2019. godine.

 

PDF icon NATJEČAJ ZA POSLOVNOG TAJNIKA

 

Natječaj za izbor glavnog tajnika HŠSS-a


Na temelju članka 48. i 49. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Izvršnog odbora HŠSS-a raspisuje se:

J A V N I    N A T J E Č A J

za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza

I. Raspisuje se Javni natječaj za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od dana 28.12.2018. godine.

II. Javni natječaj provest će se u razdoblju od 19.12.2018. godine do 27.12.2018. godine.

III. Rok za dostavu Ponuda kandidata je 27.12.2018. godine zaključno do 10.00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Hrvatskom školskom sportskom savezu.

IV. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.

 V. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći: 

 • da je kandidat državljanin Republike Hrvatske i poslovno je sposobna osoba,
 • da je kandidat završio preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije, prava ili ekonomije i stekla akademski naziv magistra kineziologije, prava ili ekonomije
 • da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama,
 • da kandidat vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim,
 • da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom o sportu i Zakonom o radu

VI. Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis.

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

 1. Domovnica;
 2. Diploma;
 3. Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama;
 4. Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim,njemačkim ili francuskim;
 5. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 6. Životopis;

VII. Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Glavnog tajnika HŠSS-a, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine, najkasnije do dana 28.12.2018. godine.

VIII.

 • Mjesto i vrijeme održavanja razgovora s kandidatima (intervju) bit će 28.12.2018. s početkom u 11.00 sati u prostorijama HŠSS-a.
 • Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da se povukli ponudu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.
 • Uz ponudu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
 • Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz br. 2, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
 • Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u natječaju.
 • Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza – skolski-sport.hr.

 U Zagrebu, dana 18. prosinca 2018. godine.

 

 

Dodjeljene nagrade školskog sporta


Hrvatski školski sportski savez na kraju godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim školskim sportskim društvima te pojedincima u protekloj školskoj godini. Svečanost dodjele nagrada u školskom sportu 2018. godine održala se u utorak, 18. prosinca 2018. godine s početkom u 17 sati u Hotelu Aristos u Zagrebu. Read more…