Natječaj HŠSS-HOA- 2018 – FAIR PLAY


Na temelju Sporazuma Hrvatski školski sportski savez u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom proveo je natječaj pod nazivom Školski sport i olimpijski pokret na temu Fair play, koji je trajao od 8. ožujka 2018. do 19. svibnja 2018. godine. Ocjenjivački sud za odabir pobjednika u natječaju „Školski sport i olimpijski pokret“ na sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, donio je odluku o odabiru najboljih video radova i dodjeli nagrada u natječaju „Školski sport i olimpijski pokret“ na temu Fair play

Ocjenjivački sud obavio je pregled svih pristiglih radova i izabrao najbolje radove u dvije kategorije:

Kategorija osnovnih škola:

  1. prvo mjesto osvojio je video ŠSD-a PRVA, I. Osnovne škole Čakovec i Čakovca

Autori: Mura Levačić i Mirta Šmitran

Kategorija srednjih škola:

  1. prvo mjesto osvojio je video ŠSD-a BEDEX, Srednje škole Bedekovčina iz Bedekovčine.

Autor: Krunoslav Boroša

 

  1. drugo mjesto osvojio je video ŠSD-a OPG, Opće privatne gimnazije iz Zagreba

Autor: Ema Luketin