Ustrojstvo HŠSS-a


Tijela upravljanja Hrvatskog školskog sportskog saveza su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik

Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠSS-a koje upravlja poslovima HŠSS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabranih na način utvrđen aktima članica s tim da županijski školski sportski savez na čijem području djeluje sto (100) ili više škola, ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini.

Predstavnici u Skupštini u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. su:

Skupština
Slavko Fukat
Zagrebačka županija
Tanja Tuđa Krapinsko-zagorska županija
Nikola Perković Sisačko-moslavačka županija
Sanja Ninković
Karlovačka županija
Ivana Putarek
Varaždinska županija
Darinka Šimunčić Koprivničko–križevačka županija
Dražen Milaković
Bjelovarsko-bilogorska županija
Davor Juriša
Primorsko-goranska županija
Milan Štimac
Ličko – senjska županija
Saša Topić Virovitičko–podravska županija
Albinko Bagarić
Požeško-slavonska županija
Mirna Mikić Brodsko-posavska županija
Jadranka Duvančić
Zadarska županija
Zlatko Kraljević
Osječko–baranjska županija
Mirna Rajle Brođanac Osječko–baranjska županija
Margit Vrbičić Šibensko – kninska županija
Stipe Tomić
Vukovarsko–srijemska županija
Ivan Tokić
Splitsko–dalmatinska županija
Zdravko Omrčen
Splitsko–dalmatinska županija
Martin Bogoje
Dubrovačko–neretvanska županija
Marin Horvat Međimurska županija
Franjo Ivanišević
Istarska županija
Zvonimir Halamek
Grad Zagreb
Pere Markić
Grad Zagreb

Izvršni odbor sastoji se od ukupno devet (9) članova, uključivo Predsjednika i dva dopredsjednika HŠSS-a s tim da je jedan (1) član Izvršnog odbora predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport.

Članovi Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. su:

Izvršni odbor
Nikica Perković
predsjednik
Zdravko Omrčen
dopredsjednik
Jadranka Duvančić
dopredsjednica
Davor Juriša
član
Ivana Putarek
članica
Mirna Rajle Brođanac
članica
Stipe Tomić
član
Marin Horvat član
Jozo Ćavar
predstavnik SDUŠ-a

Nadzorni odbor sastoji se od ukupno tri (3) člana, s tim da je jedan (1) član Nadzornog odbora predstavnik predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport.

Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. su:

Nadzorni odbor
Boris Krstičević
predsjednik
Ljiljana Turina Bujanović
članica
Ivan Baričević
predstavnik SDUŠ-a

Članovi disciplinske komisije u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. su:

Članovi disciplinske komisije
Igor Miličević
predsjednik
Sandra Baturina
članica
Bruno Štefanek
član
Toni Svoboda
član
Tanja Škrak
članica

Predsjednik HŠSS-a u mandatnom razdoblju 2018. – 2022.

Predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza
Nikola Perković