Ustrojstvo HŠSS-a


Tijela upravljanja Hrvatskog školskog sportskog saveza su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik

Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠSS-a koje upravlja poslovima HŠSS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabranih na način utvrđen aktima članica s tim da županijski školski sportski savez na čijem području djeluje sto (100) ili više škola, ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini.

Predstavnici u Skupštini u mandatnom razdoblju 2014. – 2018. su:

Skupština
Slavko Fukat
Zagrebačka županija
Tanja Tuđa Krapinsko-zagorska županija
Nikica Perković Sisačko-moslavačka županija
Đuka Batinić Karlovačka županija
Ivana Putarek
Varaždinska županija
Darinka Šimunčić Koprivničko–križevačka županija
Josip Arefijev
Bjelovarsko-bilogorska županija
Davor Juriša
Primorsko-goranska županija
Milan Štimac
Ličko – senjska županija
Saša Topić Virovitičko–podravska županija
Albinko Bagarić
Požeško-slavonska županija
Mirna Mikić Brodsko-posavska županija
Jadranka Duvančić
Zadarska županija
Zlatko Kraljević
Osječko–baranjska županija
Mirna Rajle Brođanac Osječko–baranjska županija
Margit Vrbičić Šibensko – kninska županija
Stipe Tomić
Vukovarsko–srijemska županija
Goran Kursar Splitsko–dalmatinska županija
Zdravko Omrčen
Splitsko–dalmatinska županija
Boris Krstičević Dubrovačko–neretvanska županija
Marin Horvat Međimurska županija
Franjo Ivanišević
Istarska županija
Zvonimir Halamek
Grad Zagreb
Goran Hudovsky
Grad Zagreb

Izvršni odbor sastoji se od ukupno devet (9) članova, uključivo Predsjednika i dva Dopredsjednika HŠSS-a s tim da je jedan (1) član Izvršnog odbora predstavnik ministarstva nadležnog za šport kojeg imenuje ministar nadležan za sport.

Članovi Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju 2014. – 2018. su:

Izvršni odbor
Nikica Perković
predsjednik
Zdravko Omrčen
dopredsjednik
Jadranka Duvančić
dopredsjednica
Davor Juriša
član
Slavko Fukat
član
Mirna Rajle Brođanac
član
Stipe Tomić
član
Marin Horvat član
Jozo Ćavar
predstavnik MZO

Nadzorni odbor sastoji se od ukupno tri (3) člana, s tim da je jedan (1) član Nadzornog odbora predstavnik ministarstva nadležnog za sport kojeg imenuje ministar nadležan za sport.

Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2014. – 2018. su:

Nadzorni odbor
Vladimir Mijić  predsjednik
Radovan Cesarec
član
Martina Jeričević
predstavnik MZOS-a

 

Predsjednik
Nikica Perković