RSS


RSS (really simple syndication) je usluga kojom Hrvatski školski sportski savez čitateljima web stranice
www.skolski-sport.hr nudi sadržaj vijesti web
stranice www.skolski-sport.hr u XML formatu prikladnom za
korištenje u RSS čitačima i RSS agregatorima.

Kako koristiti RSS Kanale

Za pretplatu na HŠSS RSS kanal kopirajte link vijesti i zalijepite ga u vaš RSS čitač.

Kanal Kopiraj URL u RSS čitač
  Vijesti Hrvatskog školskog sportskog saveza
      http://skolski-sport.hr/index.php/category/vijesti,igram-pisem-lajkam,medunarodne/feed/