Anketa kvalitete 7. Simpozija Školski sport


Dragi sudionici 7. Simpozija Školski sport,

Hvala vam na odogovrima!

Anketa je završila s 12.12.2018 u 11.26.

Rezultate ćete moći vidjeti kada se obrade.

Hvala na sudjelovanju!

Hrvatski školski sportski savez